Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par veiksmīgu BIM ieviešanu organizācijās. Kursā tiek apskatīts ieviešanas process, nepieciešamo resursu apzināšana, organizācijas analīze, pārmaiņu vadību, kā arī praktiski veikta BIM ieviešanas plāna sastādīšana.

Kursa autors: Arturs Neiburgs (SITERA)