Kursa mērķis sniegt priekšstatu par BIM modelēšanas darbības jomu un nepieciešamību arhitektūras un būvkonstrukciju projektēšanā. Dalībnieki iepazīsies ar galvenajiem pamatprincipiem būvprojekta izstrādē pielietojot BIM kā informācijas apmaiņas pamatu kā arī praktiski izmēģinās darbības, kuras izpildāmas BIM projektu realizācijā, ietverot modeļu datņu apmaiņas veidus, topogrāfisko datu izmantošanu, atsevišķu un sasaistītu elementu modelēšanu, references modeļu izmantošanu, darbu ar detalizācijas pakāpēm.

Kursa autors: Kristaps Ritvars Ronis (RTU)