Kursa mērķis sniegt priekšstatu par inženierkomunikāciju modelēšanas pamatprincipiem BIM. Iepazīties ar iespējām ko sniedz BIM platforma inženierkomunikāciju projektēšanā, darbību automatizāciju, vienotas sistēmas izveidi un savstarpējo inženiersistēmu koordināciju. Praktiski apgūt vispārīgu inženiersistēmu projekta izstrādi BIM platformā, ietverot sasaisti starp dažādām sadaļām, izmaiņu veikšanu, risinājumu atspoguļošanu, projekta noformēšanu un specifikāciju automātisku izvedi atbilstoši prasībām.

Kursa autors: Jurģis Zemītis (RTU)