Sveicināti Latvijas standarta (LVS), Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) un Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) e-mācību platformā!


Lai reģistrētos kursiem, sūtiet pieteikumu ar vārdu, uzvārdu, e-pastu un kursa(-u) nosaukumu(-iem):

LVS kursiem - apmacibas@lvs.lv

PTAC kursiem - pasts@ptac.gov.lv

LATAK kursiem - pasts@latak.gov.lv


Pasniedzējiem, izmantojot kursu materiālus, obligāti jānorāda to autors (LVS, PTAC vai LATAK) un iepriekš jāsaskaņo jebkuras izmaiņas kursu saturā!