Kurss sniedz informāciju par BIM koordinēšanas teoriju, metodēm un rīkiem.

Kurss sniedz pamata zināšanas par starptautisko risku pārvaldības standartu ISO 31000.

Kurss sniedz teorētisku un praktisku informāciju par BIM modelēšanu.

Kurss IT / standartizācijas jomu pārstāvjiem (2. modulis) - ISO/IEC 27000 sērijas standartu pielietošanas praktiskie aspekti.

Kurss sniedz pamatzināšanas BIM jomā plašam interesentu lokam.

Kurss IT / standartizācijas jomu pārstāvjiem (1. modulis) - iepazīšanās ar ISO/IEC 27000 sērijas standartiem, to prasībām, ieviešanu, uzraudzību un pārskatīšanu.


Kursa mērķis: sniegt vispārīgu ieskatu un pamata zināšanas par standartiem un standartizāciju, izpratni par starptautiskajiem, Eiropas un nacionālajiem standartiem, standartu izstrādes procesu un ieguvumiem no standartu izstrādes un lietošanas.