Kurss IT / standartizācijas jomu pārstāvjiem (1. modulis) - par ISO/IEC 27000 sērijas standartiem, to prasībām, ieviešanu, uzraudzību un pārskatīšanu.

Kurss attiecināms uz standarta 2013. gada versiju (ISO/IEC 27000:2013).