Kurss IT / standartizācijas jomu pārstāvjiem (1. modulis) - iepazīšanās ar ISO/IEC 27000 sērijas standartiem, to prasībām, ieviešanu, uzraudzību un pārskatīšanu.