Kursa mērķis ir veicināt izpratni par to, kas ir standarti un kā uz tiem veidot atsauces publiskajos iepirkumos. Kurss arī sniedz norādījumus un padomus, kā veidot atsauces uz standartiem, pamatojoties uz ES iepirkumu tiesisko regulējumu.

Kursa pamatā izmantota rokasgrāmata, kuras izveidi vadīja Zviedrijas Standartu institūts (SIS) un kuru finansēja Eiropas Komisija. Tekstu adaptāciju latviešu valodā izveidoja SIA “Latvijas standarts” (LVS) sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB).

BIM ir ne tikai digitāls rīks, bet arī veids, kā padarīt uzņēmumu konkurētspējīgu un izveidot jaunus pakalpojumus. BIM veicina biznesa attīstību un palielina būvniecības efektivitāti.

Daudzviet Eiropā BIM ir obligāts publiskajos iepirkumos. Latvijā BIM obligāta lietošana publiskajos iepirkumos sākas 2025.gadā. Šobrīd iepirkumos redzams, ka daudzi uzņēmumi nekvalificējas BIM prasību jeb digitālo kompetenču izpildei, tādēļ tiek izslēgti no konkursa un tālākas projekta īstenošanas.

Izstrādātā apmācību programma sastāv no divpadsmit kursu moduļiem:
- “BIM modelēšana arhitektūras projektēšanā”, pasniedzēja: Beāte Graudumniece
- “BIM modelēšana būvkonstrukciju projektēšanā”, pasniedzējs: Kristaps Ritvars Ronis
- “BIM modelēšana AVK un UK projektēšanā”, pasniedzējs: Jurģis Zemītis
- “BIM modelēšana EL un ESS projektēšanā”, pasniedzējs: Jevgēnijs Kučkovskis
- “BIM koordinēšana”, pasniedzējs: Jānis Berķis
- “Efektīva BIM projektu vadība”, pasniedzējs: Arturs Neiburgs
- “BIM praktiskā ieviešana uzņēmumā un labākā prakse”, pasniedzējs: Arturs Neiburgs
- “BIM būvniecības procesa plānošanā un uzraudzībā”, pasniedzēja: Dārta Ļaudaka
- “3D tehnoloģiju praktiskais pielietojums BIM modeļa izveidē un būvniecības procesu kontrolē”, pasniedzējs: Māris Kaļinka
- “3D BIM modeļu integrēšana būvtehnoloģijās”, pasniedzēji: Māris Kaļinka, Lauris Goldbergs
- “Komunikācija BIM projektos”, pasniedzēji: Jānis Berķis, Roberts Gurtiņš
- “BIM infrastruktūras projektos”, pasniedzēji: Māris Labsvīrs, Jānis Prodnieks

BIM apmācību moduļu pamatā ir teorija un prakse, kas sastāv no praktiskajiem piemēriem un uzdevumiem dažādās BIM autorprogrammatūrās. Kursu apguves rezultātā speciālists iegūst mūsdienīgas praktiskās prasmes BIM projektu ieviešanai dažādās būvniecības nozarēs un stadijās, BIM modelēšanā, BIM koordinēšanā, BIM projektiem nepieciešamo datu ieguvē un izmantošanā būvniecības procesu vadībā un komunikācijā. Apmācību ietvaros dalībnieki gūst izpratni par iespējām efektivizēt vadības un komunikācijas funkcijas būvniecībā, pielietojot BIM sniegtās iespējas.

Kursu ciklu organizē Rīgas Tehniskās universitātes (RUT) Būvniecības digitalizācijas centrs (BDC).

Būves informācijas modelēšanas (BIM) apmācību kursu cikls, kuru 2021. gadā organizēja Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības digitalizācijas centrs (BDC).

Kurss sniedz pamatzināšanas BIM jomā plašam interesentu lokam.

Kurss sniedz teorētisku un praktisku informāciju par BIM modelēšanu.

Kurss sniedz informāciju par BIM koordinēšanas teoriju, metodēm un rīkiem.

Kursa mērķis: sniegt vispārīgu ieskatu un pamata zināšanas par standartiem un standartizāciju, izpratni par starptautiskajiem, Eiropas un nacionālajiem standartiem, standartu izstrādes procesu un ieguvumiem no standartu izstrādes un lietošanas.

Kurss sniedz pamata zināšanas par starptautisko risku pārvaldības standartu ISO 31000.

Kurss IT / standartizācijas jomu pārstāvjiem (1. modulis) - par ISO/IEC 27000 sērijas standartiem, to prasībām, ieviešanu, uzraudzību un pārskatīšanu.

Kurss attiecināms uz standarta 2013. gada versiju (ISO/IEC 27000:2013).

Kurss IT / standartizācijas jomu pārstāvjiem (2. modulis) - ISO/IEC 27000 sērijas standartu pielietošanas praktiskie aspekti.

Kurss attiecināms uz standarta 2013. gada versiju (ISO/IEC 27000:2013).