Kurss sniedz pamatzināšanas BIM jomā plašam interesentu lokam.