Kursa mērķis: sniegt vispārīgu ieskatu un pamata zināšanas par standartiem un standartizāciju, izpratni par starptautiskajiem, Eiropas un nacionālajiem standartiem, standartu izstrādes procesu un ieguvumiem no standartu izstrādes un lietošanas.