Kurss sniedz pamata zināšanas par starptautisko risku pārvaldības standartu ISO 31000.