Kursa mērķis ir veicināt izpratni par to, kas ir standarti un kā uz tiem veidot atsauces publiskajos iepirkumos. Kurss arī sniedz norādījumus un padomus, kā veidot atsauces uz standartiem, pamatojoties uz ES iepirkumu tiesisko regulējumu.

Kursa pamatā izmantota rokasgrāmata, kuras izveidi vadīja Zviedrijas Standartu institūts (SIS) un kuru finansēja Eiropas Komisija. Tekstu adaptāciju latviešu valodā izveidoja SIA “Latvijas standarts” (LVS) sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB).