Apmācību programma dažādiem būvniecības industrijas speciālistiem par BIM praktisko pielietošanu projektēšanas un būvdarbu procesa ietvaros un ieviešanu uzņēmumos. Programmas elementi:
1. BIM pamatjēdzieni, termini, izpratne par savietoto modeli
2. BIM modelēšana arhitektūras projektēšanā ar priekšzināšanām
3. BIM modelēšana būvkonstrukciju projektēšanā ar priekšzināšanām
4. BIM modelēšana AVK, UK inženiertīklu projektēšanā ar priekšzināšanām.
5. BIM modelēšana EL, ESS inženiertīklu projektēšanā ar priekšzināšanām
6. Komunikācija BIM projektos
7. BIM procesi būvniecības stadijā
8. Skenētie dati un to lietojums dažādos būvniecības posmos
9. Vizuālā programmēšana būvniecībā
10. Vienotās Datu Vide
11. BIM skatīkļi

Apmācības organizē 'BIM Solutions' SIA