Kurss IT / standartizācijas jomu pārstāvjiem (2. modulis) - ISO/IEC 27000 sērijas standartu pielietošanas praktiskie aspekti.