Kurss IT / standartizācijas jomu pārstāvjiem (2. modulis) - ISO/IEC 27000 sērijas standartu pielietošanas praktiskie aspekti.

Kurss attiecināms uz standarta 2013. gada versiju (ISO/IEC 27000:2013).